1.4 Beginnen

Top

Introductie
  Functionaliteit
  Interface
  Instellingen
  Beginnen
Scannen
GPS data
Beheren
Display
Album
Nieuwe kaart
Infobase

Direct na de download en installatie van TopoAlbum kunt u het programma gebruiken. Niet alle functionaliteit van een geregistreerde versie is aanwezig. Een ongeregistreerde versie kent beperkingen in o.a. het opslaan van kaartmateriaal en GPS data.

Door de invoer van een geldige registratiecode worden deze beperkingen opgeheven. Omdat de programmacode met en zonder registratiecode identiek is wordt aanbevolen eerst zonder registratiecode te testen of TopoAlbum bij u werkt (als dit niet het geval is wordt een email hierover zeer op prijs gesteld; het aanvragen van een registratiecode heeft op dat moment geen zin).

Direct wandelen, foto's en tracks invoeren

De meest directe en eenvoudigste manier om te beginnen is om uitgerust met uw GPS en (digitale) foto camera te gaan wandelen. Zorg ervoor dat de cameratijd redelijk gelijk staat met die van de GPS. Onderweg laat u de GPS de track opnemen, u neemt foto's en hier en daar een waypoint. Laat de track als ACTIVE LOG in de GPS staan: op die manier blijft de track tijdinformatie in de GPS aanwezig.

Terug van de wandeling zetten we de fotobestanden van de camera op de PC. Voer nog geen bewerkingen uit op de foto's: vele foto bewerkingsprogramma's wijzigen bestandstijden of verwijderen zelfs alle Exif informatie uit het fotobestand. Dan sluiten we de GPS op de pc aan en starten we het programma TopoAlbum.

Als het programma niet opstart met de juiste kaart (met een satelliet foto van Nederland, België of Luxemburg) dan kiest u het menu "Kaarten-Kaart instellingen..." om dit te veranderen. De juiste kaart kiezen is van belang in verband met de tijdzone die gebruikt wordt om de foto opnametijd te bepalen.

Om de foto's in te voeren kiest u het menu 'Bestand-Invoeren afbeeldingen' en selecteert de juiste foto bestanden (om meerdere bestanden te selecteren houdt u de Shift of Ctrl toets ingedrukt tijdens de selectie met de muis). Met de OK knop worden de foto's ingevoerd. Er verschijnt nu een album dialoog die u in de gelegenheid stelt om b.v de foto tijden aantepassen of de foto's links- of rechtsom te draaien. Het album dialoog verlaat u met OK.

Om de GPS data in te voeren kiest u het menu 'GPS-Van GPS halen'. Eventueel moeten de instellingen van de GPS aansluiting eerst veranderd worden met 'GPS-Poortinstellingen...'. Er verschijnt een selectie dialoog met daarin alle GPS data zoals die zich in de GPS bevinden. Daarin kiest u de knop "Kies alles" en vervolgens OK.

Alle gegevens zijn nu geladen en nu is een goede tijd om het GPS document als een bestand op te slaan. Kies hiervoor het menu 'Bestand-Opslaan' en geef het bestand een geschikte naam (bij te veel data is een registratiecode noodzakelijk).

In het kaartvenster ziet u nu de waypoints, de track en eventueel de routes zoals die in de GPS aanwezig waren, met een satelliet foto op de achtergrond. Om het geheel van dichterbij te bekijken zoomen we in op de GPS data; klik met de rechter muis dicht bij het gebied waar u wilt zoomen en kies "Zoom in" uit het context menu dat dan verschijnt. De schaal veranderd (b.v. van 1:2500000 naar 1: 1000000) elke keer als u zoomt. Op een gegeven moment verdwijnt de satelliet foto en wordt alleen het coördinaten rooster van de kaart getoond: er is nog geen kaart materiaal aanwezig dat geschikt is op een zo grote schaal. De GPS data (track en waypoints) zijn natuurlijk wel steeds duidelijker te zien.

De gewandelde track is weergegeven als een blauwe kromme. De waypoints langs de track zijn te zien als iconen met hun namen. De foto locaties zijn op de track te zien als rode hokjes met hun namen. Afhankelijk van het aantal waypoints en foto's dat u heeft kan het scherm wat te druk zijn. Om te veranderen wat op het scherm staat afgebeeld klikken we nu tweemaal snel achter elkaar op de "map van de dag" in het exploratie venster. De naam van deze map bevat de huidige datum.

Met het dubbelklikken op deze map verandert de weergave in het kaart venster. Nogmaals dubbelklikken verandert de weergave weer: achtereenvolgens worden alle beschikbare GPS gegevens langs de track getoond, alleen de track zelf, de track met de waypoints enz. Deze instellingen kunnen we ook veranderen met het "toonwerktuig" .

Om de track eigenschappen te bekijken selecteert u de track met de rechter muisknop. Kies uit het context afhankelijke menu "Eigenschappen". U ziet vervolgens het track eigenschappen dialoog. Dit bevat een veelheid aan interessante informatie, zoals grafieken van hoogte en snelheid tegen tijd en/of afstand en biedt tevens de mogelijkheid de track te bewerken (zoals track punten verwijderen).

Om een show te presenteren van de foto's langs de track selecteert u weer de track met de rechter muisknop en kiest nu "Show" uit het menu. Onmiddellijk worden de foto's achtereenvolgend op het volledige scherm vertoond. Door (o.a.) de escape toets stopt de show.

Hoe verder...

De volgende stap is het plannen van een route en die in de GPS te laden. U kunt nu één van de voorbeelden laden en bekijken. Misschien besluit u zelfs één of meerder van deze wandelingen te gaan maken; ze zijn beslist de moeite waard. Of u kunt wandelingen van het web laden (zie: Links). Een stap die verder gaat is het uitzetten van uw eigen route.

De hier beschreven 'snelle start' kon gedaan worden zonder dat een gescande kaart nodig was. Om zelf een nieuwe route te plannen is een goede kaart als achtergrond echter onontbeerlijk. Dat is dan ook de reden waarom dit (toch redelijk complex) onderdeel al in het volgende hoofdstuk beschreven wordt.