1 Wat is TopoAlbum

Top

Introductie
  Functionaliteit
  Interface
  Instellingen
  Beginnen
Scannen
GPS data
Beheren
Display
Album
Nieuwe kaart
Hoogte
Infobase

TopoAlbum is een programma voor GPS en fotografie. Met TopoAlbum kunt u:

  • routes plannen op door u zelf gescande kaarten
  • gescande kaarten en satelliet foto's ijken
  • gescande kaarten combineren met hoogte kaarten voor een 3D landschap
  • tracks op kaart, satelliet foto's of 3D landschap tonen
  • opname locaties van foto's bepalen en op de kaart tonen
  • een virtuele wandeling maken door het 3D landschap
  • alle gegevens rubriceren
  • foto's annoteren met locatie en tijd ('georeference', zie het voorbeeld)
  • foto shows tonen van tracks of andere rubriceringen
  • ....  enz enz.

GPS tracks, routes, waypoints en digitale foto's worden door TopoAlbum op de kaart gezet. Foto opnamelocaties worden bepaald door de foto opnametijd te vergelijken met de track tijden. Ook GPS Exif informatie in digitale foto bestanden (bijvoorbeeld van camera's uitgerust met GPS) wordt herkend en gebruikt. De door TopoAlbum bepaalde locatie en tijd kan ook weer in het jpg bestand worden geplaatst, zowel in het Exif segment en als annotatie van de afbeelding. Ook andere informatie zoals auteur, auteursrechten, foto beschrijving, tijdinformatie en meer kan in het Exif segment worden geplaatst.

GPS01.jpg

Foto's worden automatisch gerubriceerd op tijd en op locatie, track en route. Verdere rubricering is mogelijk in mappen en met trefwoorden. Alle beschikbare informatie (zoals b.v. Exif informatie uit de jpg bestanden) wordt in de TopoAlbum InfoBase opgeslagen en kan in alle TopoAlbum documenten gebruikt worden.

Gescande kaarten en satellietfoto's worden in TopoAlbum samengevoegd tot één grote kaart die beschikbaar is in alle volgende TopoAlbum sessies, op verschillende schalen en als u wilt verschillende projecties. De invoer van gescande kaarten (of het ijken satellietfoto's) wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt door een wizzard zonder de precisie van het resultaat uit het oog te verliezen.

Door hoogte kaart en gescande kaarten te combineren wordt een 3D landschap gemaakt. U kunt vrijelijk door dit landschap heen wandelen, een route of track volgen, naar waypoints gaan, foto's maken en filmpjes opnemen. Zo kan een wandeling vooraf worden uitgeprobeerd of achteraf nogmaals worden nagelopen.

Grafieken van track hoogte (kaart hoogte) en snelheid versus afstand of tijd worden getoond en kunnen vervolgens bewerkt worden (natuurlijk de track eigenschappen, niet de kaart hoogte). Dit is soms nodig om GPS meetfouten in de track te corrigeren. Omgekeerd kan fotoinformatie gebruikt worden om ontbrekende tracktijden te reconstrueren.

Een uitgebreide verzameling van tracks, routes, waypoints en foto's wordt door TopoAlbum, met zijn associatie, selectie en display mogelijkheden, hanteerbaar. Selectie en vertoon van de gegevens gebeurt aan de hand van plaats, tijd en trefwoorden.

Een uitgebreide (maar niet complete) lijst van functionaliteit vindt u bij 'Functionaliteit'.

Het programma kunt u op de TopoAlbum WebStation downloaden voor evaluatie. We zijn altijd geïnteresseerd in het uitbreiden van het aantal GPS types waarmee TopoAlbum kan omgaan. Werkt TopoAlbum nog niet met uw (Garmin) GPS, doe dan de GPS test-log en stuur ons het resultaat. Vaak is het een kwestie van een snelle aanpassing om het probleem te verhelpen. Laat ook horen welke programma uitbreidingen u zou wensen. Kortom, aarzel niet om ons te mailen op info@topoalbum.com.

Noot: Stuur alleen gewone tekst zonder bijlagen. Email met bijlage(n) worden niet door ons geopend of gelezen. Dit natuurlijk in verband met virussen. Ook versturen wij nooit onaangekondigd emails met bijlagen!

Dankzegging

Satellietfoto's op deze site (evenals die bij het programma TopoAlbum zijn meegeleverd) zijn afkomstig van de verschillende NASA sites genoemd in Links. De satellietfoto's worden door de NASA veelal gratis voor het publiek beschikbaar gesteld en zijn de moeite van het bekijken waard. De NASA is natuurlijk niet verantwoordelijk voor fouten en andere tekortkomingen die bijvoorbeeld door het positioneren van de foto's met TopoAlbum zouden zijn veroorzaakt.

Voor het bewerken van jpg bestanden maakt TopoAlbum gebruik van de gratis maar uitstekende software bibliotheek jpeglib van de 'Independent Jpeg Group'.

Het is de intentie van TopoAlbum om het auteursrecht te respecteren. Mocht u in deze website auteursrechtelijk beschermd materiaal aantreffen, aarzel niet en mail het ons op info@topoalbum.com.