Om TopoAlbum op een PC te gebruiken dient die aan de volgende minimum vereisten te voldoen:

 (*) De meeste harde schijf ruimte wordt (op de duur) ingenomen door het verzamelde kaart materiaal. Dit kan behoorlijk oplopen.

(**) Of een USB-seriele kabel, voor GPS met seriele aansluiting en een notebook/laptop zonder seriele poort.

PC instellingen

De datum, tijd en tijd zone van uw PC dienen correct te zijn ingesteld; dit doet u door 'Start:Instellingen:tijd en zone' te kiezen en de juiste gegevens in te voeren.